DERBYNNYDD

Mae Rondo Media yn chwilio am berson gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio yn y dderbynfa yn y swyddfa yng Nghaernarfon. Rhaid meddu’r gallu i ateb ymholiadau ffôn, croesawu gwesteion a chynorthwyo staff. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn gwrtais ac effeithiol yn angenrheidiol.

 

Lleoliad: Caernarfon

Tymor y Cytundeb: Blwyddyn

Cyflog: i’w drafod

Oriau gwaith arferol: 0900 – 1700

(posibilrwydd o weithio’n hwyr un noson yr wythnos am gyfnod)

Dyddiad Cau: Ebrill 15fed 2019

Dylid dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

 

The above post is for a receptionist.

The ability to communicate confidently in Welsh and English is essential.