YMCHWILYDD

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhaglenni ffeithiol a cherddorol Rondo fel ymchwilydd. Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus:

• Fod â diddordeb mewn cerddoriaeth a chynnwys ffeithiol a chrefyddol. • Ddarganfod straeon difyr a phersonol gan ddefnyddio dulliau ymchwil amrywiol • Ymchwilio ac ysgrifennu nodiadau cynhwysfawr i’r timoedd cynhyrchu. • Weithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau

Lleoliad: Caerdydd

(gyda’r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru)

Cyflog: i’w drafod

Tymor y Cytundeb: Blwyddyn i gychwyn

Oriau: 5 diwrnod yr wythnos

(gall gynnwys gweithio ar benwythnosau)

Dyddiad Cau: Ebrill 26ain 2019

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dylid dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk


Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

The above advert is for the post of Researcher for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

DERBYNNYDD

Mae Rondo Media yn chwilio am berson gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio yn y dderbynfa yn y swyddfa yng Nghaernarfon. Rhaid meddu’r gallu i ateb ymholiadau ffôn, croesawu gwesteion a chynorthwyo staff. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn gwrtais ac effeithiol yn angenrheidiol.

 

Lleoliad: Caernarfon

Tymor y Cytundeb: Blwyddyn

Cyflog: i’w drafod

Oriau gwaith arferol: 0900 – 1700

(posibilrwydd o weithio’n hwyr un noson yr wythnos am gyfnod)

Dyddiad Cau: Ebrill 15fed 2019

Dylid dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

The above post is for a receptionist. The ability to communicate confidently in Welsh and English is essential.