Sgorio: Dathlu 30

Rhagfyr 20, 2018

Cyfweliadau arbennig a chlipiau o’r archif i ddathlu un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Yn 1988, sbardunodd Sgorio chwyldro mewn darlledu pel-droed: am y tro cyntaf erioed, roedd gemau’r cyfandir ar gael ym Mhrydain. Roedd modd gweld ser mwya’r byd yn wythnosol a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe drodd y gyfres yn ffenomenon. Bydd y rhaglen hon yn olrhain holl hanes y tri degawd diwethaf ac yn dathlu’r gyfres ar ei ffurf bresennol, yng nghwmni cyn-gyflwynwyr a rhai o wynebau enwocaf pel-droed Cymru.

Nos Iau, Rhagfyr 27, 22.00 s4C

1 x 60″

Carolau Llandudno 2018

Rhagfyr 20, 2018

Darllediad o ddigwyddiad Nadoligaidd poblogaidd S4C sy’n cael ei drefnu ar y cyd gyda’r Daily Post ac yn cael ei gynnal eleni yn Theatr Venue Cymru, Llandudno ar nos Sul Rhagfyr y 16eg – mae’r digwyddiad wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer cartrefi plant Ty Gobaith a Hope House. Mae’n gyfle i dathlu’r Nadolig gydag adloniant a charolau diri, ac i gynnig llwyfan i dalentau perfformio Cymru sydd wedi serennu eleni mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau a digwyddiadau.

Nos Iau, Rhagfyr 20, 21.30 S4C

1 x 60″

Y Wal

Tachwedd 12, 2018

Mewn cyfres bwerus ac amserol, y cyflwynydd Ffion Dafis sy’n ymweld â 6 o waliau mwya’ eiconig y byd yn yr Unol Daleithiau a Mecsico, Israel a Phalesteina, Corea, Cyprus, Gogledd Iwerddon a Berlin. Bydd yn teithio i galon cymunedau sy’n byw yng nghysgod y wal, yn cwrdd â rhai sydd methu byw heb waliau, a’r rhai sy’n brwydro i’w tynnu i lawr. Bydd yn holi pam fod waliau’n cael eu hadeiladu, a beth sy’n digwydd pan fod waliau’n cael eu dymchwel. Yn ystod y daith emosiynol, bydd Ffion yn cwrdd â phobl sydd a’u bywydau wedi eu trawsnewid yn llwyr gan y wal. Pobl sydd wedi eu gwahanu oddi wrth deuluoedd ac anwyliaid, pobl sy’n dygymod â chaledi oherwydd y wal a phobl sy’n brwydro i chwalu’r creithiau meddyliol mae waliau yn eu creu.

Mae hon yn gyfres am obaith, undod a chryfder ysbryd pobl, er gwaetha’r rhanniadau sy’n cael eu creu gan waliau.

Y Wal

Nos Sul, Tachwedd 18, 20.00 S4C

6 x 60″

Gŵyl Cerdd Dant 2018

Tachwedd 9, 2018

Mae cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mor boblogaidd ag erioed. Uchafbwynt calendr pob un sy’n ymddiddori yn y grefft yw’r Ŵyl Cerdd Dant, ac eleni cynhelir yr Ŵyl Cerdd Dant yn ardal Blaenau Ffestiniog a’r Fro. Gallwch ddilyn holl gyffro cystadlu yr Ŵyl eleni mewn dwy raglen ar S4C.

Darllediad y prynhawn: 14.00 – 16.40  Darllediad y nos: 19.35 – y diwedd!

Bydd darllediad ar Radio Cymru hefyd o 19.30 ymlaen

Cyngerdd Heddwch Berlin

Tachwedd 7, 2018

I goffau canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf bydd cantorion o bedwar ban byd yn uno ar gyfer telediad o berfformiad yr Offeren Heddwch gan Syr Karl Jenkins yn Arena Mercedes Benz, Berlin. Gyda’r cyfansoddwr ei hun yn arwain, bydd cor unedig o leisiau o 27 gwlad yn dod ynghyd mewn dinas sy’n symbol o heddwch, undod, rhyddid a goddefgarwch. Ymhlith y gwledydd fydd Awstria, Israel, Awstralia, Rwsia, Seland Newydd, Ynysoedd y Philipinau, Iran a’r Unol Daleithiau. Huw Edwards sy’n cyflwyno.

Nos Sul, Tachwedd 11, 19.30 S4C

1 x 90″ Darllen mwy…

Cynghrair y Cenhedloedd a gemau rhagbrofol Ewro 2020

Medi 3, 2018

Cyhoeddodd S4C heddiw eu bod am ddarlledu pob un o gemau Cymru yn nhwrneimant Cynghrair y Cenhedloedd UEFA a gemau rhagbrofol Pencampwriaeth UEFA Ewro 2020 yn fyw. Mae’r cytundeb gyda deiliad hawliau’r DU ac Iwerddon, Sky Sports, hefyd yn cynnwys dwy gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen ac Albania.

Mae’r cytundeb ar gyfer 16 gêm yn golygu y bydd modd i wylwyr fwynhau’r arlwy yn fyw ar deledu am ddim ac yn yr iaith Gymraeg. Y gemau cyntaf yng Nghynghrair y Cenhedloedd fydd yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar nos Iau 6 Medi am 7.30, ac yna ddeuddydd yn ddiweddarach yn erbyn Denmarc yn Aarhus, ar brynhawn Sul am 4.45.

Mae’r ddwy gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yng Nghaerdydd ar 11 Hydref ac oddi cartref yn Albania ar 20 Tachwedd.

Mae gemau rhagbrofol UEFA Ewro 2020 yn dechrau ym mis Mawrth 2019, gyda phob un o’r deg gêm i’w dangos yn fyw yn yr iaith Gymraeg ar y sianel genedlaethol am ddim.

Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Amanda Rees,

“Mae hyn yn newyddion ardderchog i wylwyr S4C ac i gefnogwyr pêl-droed Cymru. Yr ydym i gyd yn cofio’r gystadleuaeth Ewro ddiwethaf yn 2016 a’r llawenydd a’r pleser a ddaeth hynny i bawb yng Nghymru. Roedd yn fraint i allu dod â’r profiadau hynny i’n gwylwyr. Gobeithio y bydd y ffordd i 2020 yr un mor gyffrous a llwyddiannus ar y maes ac ar y sgrin.”

Yn cyflwyno bydd tîm profiadol y gyfres Sgorio, ac ar gyfer y gem fyw gyntaf yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon, mi fydd y cyn chwaraewyr rhyngwladol Cymru, John Hartson, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Pwy ‘di Bos y Gegin?

Mehefin 6, 2018

Tri theulu o bedwar yn coginio yn erbyn y cloc i baratoi prydau tri chwrs i feirniaid profiadol. Yn y fantol mae gwyliau moethus i Barcelona. Fel pob cegin gartref, mae yna ‘fos’, ond yr her i’r bos fan hyn fydd arwain gweddill y teulu i baratoi prydau perffaith (gan osgoi’r gadair gosb ar bob cyfri’).

Nos Fawrth, Mehefin 12, 20.00 S4C

6 x 60