Cyngerdd Heddwch Berlin

Tachwedd 7, 2018

I goffau canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf bydd cantorion o bedwar ban byd yn uno ar gyfer telediad o berfformiad yr Offeren Heddwch gan Syr Karl Jenkins yn Arena Mercedes Benz, Berlin. Gyda’r cyfansoddwr ei hun yn arwain, bydd cor unedig o leisiau o 27 gwlad yn dod ynghyd mewn dinas sy’n symbol o heddwch, undod, rhyddid a goddefgarwch. Ymhlith y gwledydd fydd Awstria, Israel, Awstralia, Rwsia, Seland Newydd, Ynysoedd y Philipinau, Iran a’r Unol Daleithiau. Huw Edwards sy’n cyflwyno.

Nos Sul, Tachwedd 11, 19.30 S4C

1 x 90″ Darllen mwy…

Cynghrair y Cenhedloedd a gemau rhagbrofol Ewro 2020

Medi 3, 2018

Cyhoeddodd S4C heddiw eu bod am ddarlledu pob un o gemau Cymru yn nhwrneimant Cynghrair y Cenhedloedd UEFA a gemau rhagbrofol Pencampwriaeth UEFA Ewro 2020 yn fyw. Mae’r cytundeb gyda deiliad hawliau’r DU ac Iwerddon, Sky Sports, hefyd yn cynnwys dwy gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen ac Albania.

Mae’r cytundeb ar gyfer 16 gêm yn golygu y bydd modd i wylwyr fwynhau’r arlwy yn fyw ar deledu am ddim ac yn yr iaith Gymraeg. Y gemau cyntaf yng Nghynghrair y Cenhedloedd fydd yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar nos Iau 6 Medi am 7.30, ac yna ddeuddydd yn ddiweddarach yn erbyn Denmarc yn Aarhus, ar brynhawn Sul am 4.45.

Mae’r ddwy gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yng Nghaerdydd ar 11 Hydref ac oddi cartref yn Albania ar 20 Tachwedd.

Mae gemau rhagbrofol UEFA Ewro 2020 yn dechrau ym mis Mawrth 2019, gyda phob un o’r deg gêm i’w dangos yn fyw yn yr iaith Gymraeg ar y sianel genedlaethol am ddim.

Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Amanda Rees,

“Mae hyn yn newyddion ardderchog i wylwyr S4C ac i gefnogwyr pêl-droed Cymru. Yr ydym i gyd yn cofio’r gystadleuaeth Ewro ddiwethaf yn 2016 a’r llawenydd a’r pleser a ddaeth hynny i bawb yng Nghymru. Roedd yn fraint i allu dod â’r profiadau hynny i’n gwylwyr. Gobeithio y bydd y ffordd i 2020 yr un mor gyffrous a llwyddiannus ar y maes ac ar y sgrin.”

Yn cyflwyno bydd tîm profiadol y gyfres Sgorio, ac ar gyfer y gem fyw gyntaf yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon, mi fydd y cyn chwaraewyr rhyngwladol Cymru, John Hartson, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Pwy ‘di Bos y Gegin?

Mehefin 6, 2018

Tri theulu o bedwar yn coginio yn erbyn y cloc i baratoi prydau tri chwrs i feirniaid profiadol. Yn y fantol mae gwyliau moethus i Barcelona. Fel pob cegin gartref, mae yna ‘fos’, ond yr her i’r bos fan hyn fydd arwain gweddill y teulu i baratoi prydau perffaith (gan osgoi’r gadair gosb ar bob cyfri’).

Nos Fawrth, Mehefin 12, 20.00 S4C

6 x 60

Côr Cymru 2019 a Côr Cymru Cynradd 2019

Mehefin 5, 2018

Côr Cymru 2019

Mae S4C yn falch o gyhoeddi Côr Cymru 2019 – cystadleuaeth gyda gwobr gyntaf o £4,000. Mae gan Gymru draddodiad hir a llewyrchus o ganu corawl, a nod y gystadleuaeth yw cynnal a chodi’r safonau hynny.

Trefnir y gystadleuaeth gan gwmni Rondo Media a bydd y rowndiau cyn- derfynol a’r rownd derfynol yn cael eu recordio gan Rondo i’w darlledu ar S4C.

Darllen mwy…

Junior Eurovision Song Contest: Mae’r Cymry ar eu ffordd!

Mai 10, 2018

  • Chwilio am sêr 9-14 oed i ganu dros Gymru yn y Junior Eurovision Song Contest

  • Cyfle unigryw i berfformio o flaen cynulleidfa o filiynau ar draws Ewrop a thu hwnt

Yn 2018, am y tro cyntaf erioed, mi fydd Cymru yn cystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest – ac mae cyfle i sêr ifanc ganu dros Gymru ar lwyfan ENFAWR y gystadleuaeth ym Minsk, Belarws ym mis Tachwedd.

Mae S4C, a’r cwmni cynhyrchu Rondo Media, heddiw (10 Mai 2018) wedi dechrau’r daith i ddod o hyd i berfformwyr ifanc i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth nad oes ei thebyg! Mae’r ceisiadau yn cael eu gwahodd drwy’r wefan s4c.cymru/junioreurovision er mwyn cofrestru ar gyfer cyfres o glyweliadau ym mis Mehefin.

Darllen mwy…

Gwobr ‘Ysbryd yr Ŵyl’ yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Mai 8, 2018

“Bu’r drws ar gau am rhy hir” – rhaglen onest am drychineb Hillsborough yn derbyn Prif Wobr yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Rhaglen ddogfen bwerus, emosiynol a gonest o Gymru sydd wedi derbyn gwobr Ysbryd yr Ŵyl yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd eleni.

Hillsborough: Yr Hunllef Hir, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Rondo Media, oedd dewis y panel o feirniaid o blith yr holl raglenni a chyfresi ar restr enwebiadau’r ŵyl eleni, oedd yn cynnwys cynyrchiadau rhagorol o’r Alban, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Cernyw, Ynys Manaw, Llydaw a’r gwledydd Celtaidd eraill.

Ysbryd yr Ŵyl yw gwobr bwysica’r ŵyl, ac fe’i rhoddir i’r cynhyrchiad o’r safon uchaf sy’n llwyr neu’n sylweddol mewn iaith Geltaidd. Cafodd y wobr ei rhoi ar nos Wener 4 Mai 2018, ar noson ola’r ŵyl dridiau o hyd a gafodd ei chynnal eleni yn Llanelli. Roedd hi’n un o bedair gwobr a roddwyd i raglenni a chyfresi S4C eleni.

Darllen mwy…