Llysgennad Archif

Tachwedd 8, 2019

Mae Rondo yn falch eithriadol fod gennym ni lysgennad yn ein plith. Cafodd Lleucu Gruffydd ei henwebu gan Archifdy Ceredigion i fod yn un o Lysgenhadon Archif newydd y Llyfrgell Genedlaethol, a hynny yn sgil ei gwaith ar y gyfres deledu Cynefin (Rondo/S4C). Bydd Lleucu yn cyfrannu at lawns Archwilio Archif Cymru yn Aberystwyth ar y 25ain o Dachwedd. 

Cynefin – Cyfres 3

Tachwedd 3, 2019

Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn cychwyn cyfres newydd o Cynefin trwy grwydro o amgylch tref fwyaf gogleddol Cymru, oedd ar un adeg yn un o drefi pwysicaf y byd. Byddwn yn clywed am fywyd llongwyr fu’n hwylio i bedwar ban byd o borthladd Amlwch, yn cael hanes un o arwyr y Rhyfel Mawr ac yn cael cyfle i grwydro rhai o dwneli tanddaearol anghredadwy gwaith copr Mynydd Parys.

Nos Sul, Tachwedd 3, 8.25 S4C

12 x 60″

Codi Hwyl America

Hydref 21, 2019

Yn ôl ar S4C â chyfres newydd sbon eleni, mae deuawd mwyaf lliwgar y sianel am fentro ymhellach nac erioed a hynny heb eu hannwyl gwch hwylio. Bydd yr actor enwog o Fôn; John Pierce Jones, a’r diddanwr o Lŷn; Dilwyn Morgan yn hedfan i’r Unol Daliaethau, gwlad sydd wedi bod yn uchel ar restr teithio’r ddau erioed. 

Yn y bennod gyntaf mi fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld â Ynys Ellis, lle bu i aelod o deulu John deithio yno dros gan mlynedd yn ôl. Byddant hefyd yn cwrdd â mewnfudwyr Cymreig mwyaf diweddar y ddinas, ac yn cael cyfle i chwarae pêl-fâs gyd chriw o elusen ieuenctid yn Nwyrain Harlem sy’n gwneud iddynt sylwi nad yw eu hoedrn yn rwystr i unrhyw antur. Fodd bynnag, buan maent yn sylwi bod teithio mewn camperfan yn llai esmwyth na’r disgwyl.

Nos Lun, Hydref 21, 8.25 S4C

6 x 30”


Pont Britannia

Medi 3, 2019

Oes gennych chi atgofion yn ymwneud â Phont Britannia, yn enwedig y tân yn 1970 a’r ailadeiladu? Oes gennych chi unrhyw ffilmiau cartref o’r cyfnod?

Mae Rondo yn chwilio am ffilmiau cartref o Bont Britannia, Pont Menai a’r ardaloedd cyfagos o’r 1960au hyd heddiw. Gallai’r lluniau fod o gychod ar y culfor, lluniau o’r tân, yr ailadeiladu neu ddiwrnod agor y lôn newydd dros y bont. Unrhyw beth sy’n rhoi teimlad o le ac amser. Mae hon ar gyfer rhaglen ddogfen ar gyfer S4C a’r BBC sy’n dathlu hanes Pont Britannia.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn siarad â phobl sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r bont mewn unrhyw ffordd dros y blynyddoedd, yn enwedig llygad-dystion i’r tân a phobl a fu’n rhan o’r ailadeiladu.

Os hoffech chi rannu’ch stori, neu os oes gennych chi luniau neu fideo, cysylltwch â ni:

britannia@rondomedia.co.uk

(01286) 675722

 

Chwilio am Seren Junior Eurovision

Awst 30, 2019

Mae Chwilio am Seren Junior Eurovision yn dod yn ôl i’r sgrin yn 2019. Dyma gyfle i ddarganfod perfformiwr/ perfformwraig ifanc i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth fawreddog Junior Eurovision 2019 a fydd yn cael ei chynnal eleni yng Ngwlad Pwyl. Yn y rhaglenni cychwynnol, cawn gwrdd ag ystod eang o berfformwyr ifanc, dawnus, yn ystod y broses o ddewis a dethol y rhai a fydd yn cyrraedd y brig.

Chwilio am Seren

Nos Fawrth, Medi 03, 20.00 S4C

60’ x 3

Ffeinal Cymru

Nos Fawrth, Medi 24, 20.00 S4C

Y Rownd Derfynol

Darllediad Byw o Gliwice, Gwlad Pwyl

Dydd Sul, Tachwedd 24, 15.00 S4C

Côr Eurovision

Gorffennaf 30, 2019

Cynhelir yr ail gystadleuaeth o Gôr Eurovision yn Arena Partille, Gothenburg, Sweden. Bydd 10 o gorau amatur mwyaf arbennig Ewrop yn ceisio creu argraff ar banel o sêr corawl rhyngwladol trwy berfformio detholiad o gerddoriaeth heb gyfeiliant mewn amryw o arddulliau gwahanol. Yn cynrychioli Cymru y bydd côr buddugol cystadleuaeth Côr Cymru 2019, sef Ysgol Gerdd Ceredigion. Morgan Jones sy’n cyflwyno, gyda hanner awr o ragflas yn gyntaf yn dilyn y côr wrth iddyn nhw baratoi cyn y cystadlu.

Côr Eurovision 2019 – Y Daith i Gothenburg

Nos Wener, Awst 2,  18.35 S4C

1 x 25″

Côr Eurovision

Nos Sadwrn, Awst 3, 19.00 S4C

1 x 135″

Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Galway

Gorffennaf 29, 2019

Roedd hi’n wych gweld sylw i un o gyfresi Rondo mewn gŵyl ryngwladol nodedig dros y penwythnos. Un o themâu Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Galway eleni ydoedd waliau a ffiniau. Yn sgil yr ymateb ardderchog i gyfres Y Wal (neu An Balla ar TG4) cafodd Caryl Ebenezer (cynhyrchydd Y Wal Rondo/ S4C), ynghyd â Síle Nic Chonaonaigh (cyflwynydd fersiwn TG4) a rhai o gyfranwyr rhyngwladol y gyfres, eu gwahodd i sôn am y profiad o gyd-gynhyrchu’r gyfres arbennig yma.

 

Dafydd Iwan: Y Prins a Fi

Gorffennaf 6, 2019

Hanner canrif ers arwisgo Tywysog Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon, y canwr protest a’r ymgyrchydd iaith Dafydd Iwan sy’n mynd ar daith bersonol yn edrych o’r newydd ar un o ddigwyddiadau mwya’ dadleuol yr 20fed ganrif yng Nghymru.

Nos Sul, Gorffennaf 7, 20.00 S4C

1 x 60″

Pêl Rwyd ar S4C

Gorffennaf 5, 2019

Gwyliwch dîm Pêl Rwyd Cymru yn herio rhai o oreuon y byd yn fyw ar S4C

Fe fydd rhai o dimau Pêl Rwyd gorau’r byd yn heidio i Gaerdydd i herio tîm cenedlaethol Cymru fis nesaf a bydd modd gwylio dwy gêm yn fyw ar S4C.

Fel rhan o’r Gemau Prawf yr Haf 2019, mi fydd Cymru yn chwarae’n erbyn Malawi, y tîm sydd chweched ar restr detholion y byd, ar ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, yn y Viola Arena. Y diwrnod canlynol, ar ddydd Sul 7 Gorffennaf, mi fydd tîm Julie Hoornweg yn herio’r tîm sydd yn ddegfed ar restr y byd ar hyn o bryd ac un safle uwchben Cymru, Trinidad a Tobago.

Darllen mwy…