Cyhoeddi Cystadleuwyr Band Cymru 2018

Rhagfyr 15, 2017

Band Cymru 2018 

 • Band Tref Porth Tywyn (Burry Port)
 • Band Pres Dinas Caerdydd (Melin Griffith)
 • Band Arian Llaneurgain
 • Brass Beaumaris
 • Band Tylorstown
 • Band BTM
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Band y Cory
 • Band ‘Temperance’ Tongwynlais
 • 3D Brass
 • Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd
 • Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru

Band Ieuentid Cymru 2018 

 • Band Jazz Tryfan
 • Cerddorfa Jazz Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro
 • Band Mawr Ieuenctid Torfaen
 • Band Pres Ieuenctid Gwent

Llongyfarchiadau i’r holl fandiau!

* Dalier sylw, nid yw’r rhestrau uchod mewn unrhyw drefn arbennig *

Enwebiad Gwobrau Broadcast i Gantata Memoria

Tachwedd 24, 2017

Mae rhaglen S4C o berfformiad cyntaf gwaith corawl Syr Karl Jenkins a Dr Mererid Hopwood, Cantata Memoria: Er Mwyn y Plant wedi ei chynnwys ar restr fer gwobrau anrhydeddus Broadcast.

Mae’r rhaglen Aberfan: Cantata Memoria a ddarlledwyd ar S4C ar 9 Hydref 2016 wedi ei henwebu am wobr yn y Categori Rhaglen Gerddoriaeth orau. Roedd y cynhyrchiad gan Rondo Media a’r perfformiad cyntaf o’r gwaith ar lwyfan Canolfan y Mileniwm Cymru, yn cofnodi hanner can mlynedd ers y trychineb yng nghymuned lofaol Aberfan, a lladdwyd 116 o blant a 28 o oedolion.

“Llongyfarchiadau gwresog i Syr Karl Jenkins a Dr Mererid Hopwood am y campwaith a fydd yn aros yn deyrnged i gymuned Aberfan, ac i dîm cynhyrchu Rondo Media am ddod â digwyddiad mor arwyddocaol i sgriniau S4C.” Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C.

Mae rhestr fer gwobrau Broadcast yn dethol y gorau yn unig o blith cynyrchiadau darlledu, gyda phrif ddarlledwyr a llwyfannau ar-lein fel Netflix yn ymrafael am y gwobrau.

Bydd y noson wobrwyo yn cael ei chynnal yn Llundain ar 7 Chwefror 2018.

Cythrel Canu

Tachwedd 9, 2017

Huw Foulkes fydd yn ceisio cadw trefn ar y capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas wrth i’r gyfres banel gerddorol ddychwelyd i S4C. Bydd cythrel canu go iawn wrth i’r gwesteion, Trystan Ll?r Griffiths, DJ Bry, Chris Needs a Miriam Isaac ymuno yn yr hwyl a’r anhrefn. Geraint Cynan fydd yn gosod ambell her gerddorol, a daw’r cyfan yr wythnos yma o Theatr yr Atrium yng Nghaerdydd.

Nos Iau, Tachwedd 9, 20.25 S4C

6 x 30″

Ysgol Ddawns Anti Karen

Medi 11, 2017

Mae Karen Pritchard – corwynt Caernarfon – yn ôl am gyfres arall llawn egni a hiwmor heintus wrth ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod rhwng 4 a 18 oed. Wedi blynyddoedd yn rhuthro rhwng ysgolion a neuaddau pentref, mae Anti Karen wedi penderfynu gwireddu breuddwyd drwy agor stiwdio ddawns. Ond haws dweud na gwneud yng nghanol prysurdeb y cofrestru a pharatoi pom-poms y genod hyn. Yn fam, gwraig a modryb brysur i bawb, mae hi ar fin fod yn nain eto. Yr unig broblem yw bod y babi am gyrraedd yr un pryd â chystadleuaeth fawr yn Blackpool!

Nos Wener, Medi 15, 20.25 S4C

6 x 30″

Enwebiadau BAFTA Cymru

Medi 4, 2017

Rydym ni’n falch iawn o weld bod cynifer o gynyrchiadau Rondo wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru eleni:

Yn y categori adloniant, mae 2 o raglenni Rondo wedi cyrraedd y rhestr fer – sef yr ail raglen am ddathliad canmlwyddiant Roald Dahl a’r digwyddiad City of the Unexpected i BBC Wales a chyngerdd arbennig Cantata Memoria.   Mae cyfres Arfordir Cymru – Ceredigion wedi ei henwebu yn y categori cyfres ffeithiol ac mae’r rhaglen ddogfen ddirdynnol Hillsborough:  Yr Hunllef Hir wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer rhaglenni dogfen sengl.  Mae Ffeinal Band Cymru 2016 wedi derbyn enwebiad yn y categori ar gyfer y darllediad byw gorau. Llongyfarchiadau i bawb o’r timoedd cynhyrchu ar yr enwebiadau hyn.

A Oes Heddwch? Y Daith i’r Llwyfan

Gorffennaf 31, 2017

Rhaglen arbennig yn bwrw golwg dros y broses greadigol ac ymarferol o lwyfannu un o gyngherddau agoriadol a mwyaf uchelgeisiol yr Eisteddfod Genedlaethol. Cawn brofi’r misoedd ar fisoedd o waith diflino gan rai o artistiaid a cherddorion mwyaf nodedig Cymru, gan gynnwys Mari Pritchard, Osian Rhys Williams (Candelas) Dafydd ac Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnog), y Prifardd Guto Dafydd a’r cyfansoddwr corawl poblogaidd Paul Mealor. Byddwn yn olrhain hanes y syniad sydd wedi datblygu dros gyfnod o ddwy flynedd a mwy, hyd yr ymarfer olaf cyn i’r holl berfformwyr ymgasglu ar lwyfan y Pafiliwn.

A Oes Heddwch? Y Daith i’r Llwyfan

Nos Fercher, Awst 02, 20.25 S4C

1 x 30″

Band Ieuenctid Cymru 2018

Gorffennaf 17, 2017

Band Ieuenctid Cymru 2018

Yn dilyn llwyddiant cystadleuaeth Band Ieuenctid Cymru 2016, mae S4C yn falch i gyhoeddi cystadleuaeth Band Ieuenctid Cymru 2018 i fandiau chwyth, pres a jazz i bobol 18 oed ac o dan ar 31.08.2018. Mae’r pwyslais ar gyflwyniad safonol ac adloniannol gyda gwobr gyntaf o £1,000. Dyma gyfle unigryw i fandiau ieuenctid Cymru ddangos eu doniau disglair ar deledu.

Trefnir y gystadleuaeth gan gwmni Rondo a bydd y rownd derfynol yn cael ei darlledu ar S4C.

Darllen mwy…

Band Cymru 2018

Gorffennaf 17, 2017

Band Cymru 2018 – Cyfle i ennill £10,000

Yn dilyn llwyddiant cystadlaethau Band Cymru 2014 a 2016, mae S4C yn falch i gyhoeddi cystadleuaeth Band Cymru 2018 i fandiau chwyth, pres a jazz lle mae’r pwyslais ar gyflwyniad a rhaglen safonol ac adloniannol. Dyma gyfle unigryw i fandiau Cymru ddangos eu doniau disglair ar deledu.

Trefnir y gystadleuaeth gan gwmni Rondo a bydd y sesiynau cynderfynol a’r rownd derfynol yn cael eu darlledu ar S4C.

Darllen mwy…

Cythrel Canu

Mehefin 6, 2017

Cyfres banel gerddorol yng nghwmni’r cyflwynydd Huw Foulkes a’r capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas.

Nos Iau, Mehefin 8, 20.25 S4C

6 x 30″