Chwilio am Seren – Junior Eurovision

Ebrill 2, 2019

Rydyn ni’n chwilio am sêr ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ganu sy’n cynnig cyfle unigryw i gynrychioli Cymru yn un o gystadlaethau canu mwya’r byd i bobol ifanc – sef y Junior Eurovision Song Contest 2019 yn Gliwice, Gwlad Pwyl.

Mae croeso i unigolion neu grwpiau (hyd at 6 aelod) i gystadlu, ac mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un rhwng 9 a 14 mlwydd oed ar y 24ain o Dachwedd, 2019.

Bydd angen canu yn y Gymraeg os ydych chi’n cyrraedd y 12 olaf OND bydd LOT o help ar gael ar hyd y ffordd.

Rhagor o wybodaeth: s4c.cymru/junioreurovision

Codi Hwyl

Mawrth 11, 2016

Bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn herio dyfroedd gwyllt Yr Iwerydd mewn cwch newydd sbon yn y gyfres newydd o Codi Hwyl. Mae’r gyfres yn dilyn John, yr actor poblogaidd sy’n wreiddiol o Niwbwrch, Sir Fôn, a’i gyfaill Dilwyn, cyflwynydd a chomedïwr o’r Bala, ar eu taith ar hyd arfordir gorllewinol Iwerddon.

Man cychwyn y daith ddiweddaraf ydy Ynys Bere, lle mae’r cwch moethus, newydd – y Mystique – wedi ei angori. Gyda phopty, dau wely a hyd yn oed wet bar yn y caban, roedd y ddau’n gobeithio am siwrnai fwy cyfforddus y tro hwn!

Nos Sul, Mawrth 13 20.30 S4C

6 x 30′