Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Galway

Gorffennaf 29, 2019

Roedd hi’n wych gweld sylw i un o gyfresi Rondo mewn gŵyl ryngwladol nodedig dros y penwythnos. Un o themâu Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Galway eleni ydoedd waliau a ffiniau. Yn sgil yr ymateb ardderchog i gyfres Y Wal (neu An Balla ar TG4) cafodd Caryl Ebenezer (cynhyrchydd Y Wal Rondo/ S4C), ynghyd â Síle Nic Chonaonaigh (cyflwynydd fersiwn TG4) a rhai o gyfranwyr rhyngwladol y gyfres, eu gwahodd i sôn am y profiad o gyd-gynhyrchu’r gyfres arbennig yma.

 

Codi Hwyl

Mawrth 11, 2016

Bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn herio dyfroedd gwyllt Yr Iwerydd mewn cwch newydd sbon yn y gyfres newydd o Codi Hwyl. Mae’r gyfres yn dilyn John, yr actor poblogaidd sy’n wreiddiol o Niwbwrch, Sir Fôn, a’i gyfaill Dilwyn, cyflwynydd a chomedïwr o’r Bala, ar eu taith ar hyd arfordir gorllewinol Iwerddon.

Man cychwyn y daith ddiweddaraf ydy Ynys Bere, lle mae’r cwch moethus, newydd – y Mystique – wedi ei angori. Gyda phopty, dau wely a hyd yn oed wet bar yn y caban, roedd y ddau’n gobeithio am siwrnai fwy cyfforddus y tro hwn!

Nos Sul, Mawrth 13 20.30 S4C

6 x 30′