Pont Britannia

Medi 3, 2019

Oes gennych chi atgofion yn ymwneud â Phont Britannia, yn enwedig y tân yn 1970 a’r ailadeiladu? Oes gennych chi unrhyw ffilmiau cartref o’r cyfnod?

Mae Rondo yn chwilio am ffilmiau cartref o Bont Britannia, Pont Menai a’r ardaloedd cyfagos o’r 1960au hyd heddiw. Gallai’r lluniau fod o gychod ar y culfor, lluniau o’r tân, yr ailadeiladu neu ddiwrnod agor y lôn newydd dros y bont. Unrhyw beth sy’n rhoi teimlad o le ac amser. Mae hon ar gyfer rhaglen ddogfen ar gyfer S4C a’r BBC sy’n dathlu hanes Pont Britannia.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn siarad â phobl sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r bont mewn unrhyw ffordd dros y blynyddoedd, yn enwedig llygad-dystion i’r tân a phobl a fu’n rhan o’r ailadeiladu.

Os hoffech chi rannu’ch stori, neu os oes gennych chi luniau neu fideo, cysylltwch â ni:

britannia@rondomedia.co.uk

(01286) 675722

 

Chwilio am Seren Junior Eurovision

Awst 30, 2019

Mae Chwilio am Seren Junior Eurovision yn dod yn ôl i’r sgrin yn 2019. Dyma gyfle i ddarganfod perfformiwr/ perfformwraig ifanc i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth fawreddog Junior Eurovision 2019 a fydd yn cael ei chynnal eleni yng Ngwlad Pwyl. Yn y rhaglenni cychwynnol, cawn gwrdd ag ystod eang o berfformwyr ifanc, dawnus, yn ystod y broses o ddewis a dethol y rhai a fydd yn cyrraedd y brig.

Chwilio am Seren

Nos Fawrth, Medi 03, 20.00 S4C

60’ x 3

Ffeinal Cymru

Nos Fawrth, Medi 24, 20.00 S4C

Côr Eurovision

Gorffennaf 30, 2019

Cynhelir yr ail gystadleuaeth o Gôr Eurovision yn Arena Partille, Gothenburg, Sweden. Bydd 10 o gorau amatur mwyaf arbennig Ewrop yn ceisio creu argraff ar banel o sêr corawl rhyngwladol trwy berfformio detholiad o gerddoriaeth heb gyfeiliant mewn amryw o arddulliau gwahanol. Yn cynrychioli Cymru y bydd côr buddugol cystadleuaeth Côr Cymru 2019, sef Ysgol Gerdd Ceredigion. Morgan Jones sy’n cyflwyno, gyda hanner awr o ragflas yn gyntaf yn dilyn y côr wrth iddyn nhw baratoi cyn y cystadlu.

Côr Eurovision 2019 – Y Daith i Gothenburg

Nos Wener, Awst 2,  18.35 S4C

1 x 25″

Côr Eurovision

Nos Sadwrn, Awst 3, 19.00 S4C

1 x 135″

Dafydd Iwan: Y Prins a Fi

Gorffennaf 6, 2019

Hanner canrif ers arwisgo Tywysog Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon, y canwr protest a’r ymgyrchydd iaith Dafydd Iwan sy’n mynd ar daith bersonol yn edrych o’r newydd ar un o ddigwyddiadau mwya’ dadleuol yr 20fed ganrif yng Nghymru.

Nos Sul, Gorffennaf 7, 20.00 S4C

1 x 60″

Pêl Rwyd ar S4C

Gorffennaf 5, 2019

Gwyliwch dîm Pêl Rwyd Cymru yn herio rhai o oreuon y byd yn fyw ar S4C

Fe fydd rhai o dimau Pêl Rwyd gorau’r byd yn heidio i Gaerdydd i herio tîm cenedlaethol Cymru fis nesaf a bydd modd gwylio dwy gêm yn fyw ar S4C.

Fel rhan o’r Gemau Prawf yr Haf 2019, mi fydd Cymru yn chwarae’n erbyn Malawi, y tîm sydd chweched ar restr detholion y byd, ar ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, yn y Viola Arena. Y diwrnod canlynol, ar ddydd Sul 7 Gorffennaf, mi fydd tîm Julie Hoornweg yn herio’r tîm sydd yn ddegfed ar restr y byd ar hyn o bryd ac un safle uwchben Cymru, Trinidad a Tobago.

Darllen mwy…

Llangollen 2019

Gorffennaf 1, 2019

Eisteddfod Llangollen 2019

Uchafbwyntiau dyddiol o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019. Cawn flas ar y prif gystadlaethau a newyddion cyffredinol o faes yr wyl. Darlledir Côr y Byd yn fyw ar y nos Sadwrn

Nos Fercher, Gorffennaf 04 – Nos Sadwrn, Gorffennaf 07 S4C

Josie d’Arby sy’n dychwelyd i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gan gyfarfod cystadleuwyr a pherfformwyr o bedwar ban byd.

Nos Sul, Gorffennaf 08, 18.00 BBC Two Wales

Battle of the Bands

Mai 22, 2019

Bandiau Cory a Thredegar – dau o fandiau pres gorau Cymru, a’r byd – yn mynd benben am y teitl cenedlaethol.

Rhan o gyfres ‘Our Lives’ BBC – casgliad o raglenni sy’n dathlu amrywiaeth ein cymdeithas.

Nos Lun, Mai 27, 7.30 BBC One Rhwydwaith

1 x 30″

Gwobr Gŵyl Ryngwladol Efrog Newydd

Ebrill 10, 2019

Mae un o raglenni Rondo wedi derbyn clod rhyngwladol yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2019 neithiwr.

Cipiodd Ffion Dafis: Bras, Botox a’r Bleidlais (S4C) y fedal efydd yn y categori rhaglen ddogfen gymunedol. Mae’r rhaglen ysbrydoledig hon yn dilyn taith bersonol Ffion Dafis i glywed straeon anhygoel menywod Cymru heddiw.

Mae Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd yn dathlu creadigrwydd y diwydiant cyfryngau ar draws hanner cant o wledydd. Cynhaliwyd seremoni wobrau’r ŵyl yn Las Vegas ar 9 Ebrill 2019.

Ysgol Gerdd Ceredigion yn ennill Côr Cymru 2019 ac yn mynd i’r Eurovision

Ebrill 8, 2019

Bydd Ysgol Gerdd Ceredigion yn hedfan allan i Gothenburg yn Sweden ym mis Awst i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Eurovision Choir 2019 ar ôl ennill cystadleuaeth Côr Cymru 2019.

Y côr o siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin dan arweiniad Islwyn Evans oedd dewis y beirniaid nos Sul 7 Ebrill yn Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth mewn noson a gafodd ei chyflwyno’n fyw ar S4C yng nghwmni’r darlledwyr Heledd Cynwal a Morgan Jones.

Yn ychwanegol at y tlws, roedd yna wobr ariannol o bum mil o bunnau.

Ysgol Gerdd Ceredigion, Johns’ Boys o Rosllannerchrugog, CF1 o Gaerdydd, Côr Ieuenctid Môn a Chôr Sioe Ieuenctid Môn oedd y pum côr aeth benben a’i gilydd mewn cystadleuaeth gafodd ei chanmol i’r cymylau gan y beirniaid.


Gellir darllen y datganiad i’r wasg yn ei gyfanrwydd ar wefan S4C

Chwilio am Seren – Junior Eurovision

Ebrill 2, 2019

Rydyn ni’n chwilio am sêr ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ganu sy’n cynnig cyfle unigryw i gynrychioli Cymru yn un o gystadlaethau canu mwya’r byd i bobol ifanc – sef y Junior Eurovision Song Contest 2019 yn Gliwice, Gwlad Pwyl.

Mae croeso i unigolion neu grwpiau (hyd at 6 aelod) i gystadlu, ac mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un rhwng 9 a 14 mlwydd oed ar y 24ain o Dachwedd, 2019.

Bydd angen canu yn y Gymraeg os ydych chi’n cyrraedd y 12 olaf OND bydd LOT o help ar gael ar hyd y ffordd.

Rhagor o wybodaeth: s4c.cymru/junioreurovision