DRYCH: Ffion Dafis – Un Bach Arall?

Ionawr 13, 2020

Yn y rhaglen ddogfen arbennig hon sy’n cael ei darlledu yn ystod Ionawr Sych 2020, Ffion Dafis sy’n mynd ar siwrne bersonol i annog sgwrs agored am ein perthynas ag alcohol. Bydd Ffion, wrth godi drych ar ei hagwedd a’i pherthynas ei hunan a’r cyffur, yn holi cwestiynau ehangach am berthynas ddinistriol cymdeithas ag alcohol.

Nos Sul, Ionawr 19, 21.00 S4C

Llysgennad Archif

Tachwedd 8, 2019

Mae Rondo yn falch eithriadol fod gennym ni lysgennad yn ein plith. Cafodd Lleucu Gruffydd ei henwebu gan Archifdy Ceredigion i fod yn un o Lysgenhadon Archif newydd y Llyfrgell Genedlaethol, a hynny yn sgil ei gwaith ar y gyfres deledu Cynefin (Rondo/S4C). Bydd Lleucu yn cyfrannu at lawns Archwilio Archif Cymru yn Aberystwyth ar y 25ain o Dachwedd. 

Cynefin – Cyfres 3

Tachwedd 3, 2019

Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn cychwyn cyfres newydd o Cynefin trwy grwydro o amgylch tref fwyaf gogleddol Cymru, oedd ar un adeg yn un o drefi pwysicaf y byd. Byddwn yn clywed am fywyd llongwyr fu’n hwylio i bedwar ban byd o borthladd Amlwch, yn cael hanes un o arwyr y Rhyfel Mawr ac yn cael cyfle i grwydro rhai o dwneli tanddaearol anghredadwy gwaith copr Mynydd Parys.

Nos Sul, Tachwedd 3, 8.25 S4C

12 x 60″

Codi Hwyl America

Hydref 21, 2019

Yn ôl ar S4C â chyfres newydd sbon eleni, mae deuawd mwyaf lliwgar y sianel am fentro ymhellach nac erioed a hynny heb eu hannwyl gwch hwylio. Bydd yr actor enwog o Fôn; John Pierce Jones, a’r diddanwr o Lŷn; Dilwyn Morgan yn hedfan i’r Unol Daliaethau, gwlad sydd wedi bod yn uchel ar restr teithio’r ddau erioed. 

Yn y bennod gyntaf mi fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld â Ynys Ellis, lle bu i aelod o deulu John deithio yno dros gan mlynedd yn ôl. Byddant hefyd yn cwrdd â mewnfudwyr Cymreig mwyaf diweddar y ddinas, ac yn cael cyfle i chwarae pêl-fâs gyd chriw o elusen ieuenctid yn Nwyrain Harlem sy’n gwneud iddynt sylwi nad yw eu hoedrn yn rwystr i unrhyw antur. Fodd bynnag, buan maent yn sylwi bod teithio mewn camperfan yn llai esmwyth na’r disgwyl.

Nos Lun, Hydref 21, 8.25 S4C

6 x 30”


Pont Britannia

Medi 3, 2019

Oes gennych chi atgofion yn ymwneud â Phont Britannia, yn enwedig y tân yn 1970 a’r ailadeiladu? Oes gennych chi unrhyw ffilmiau cartref o’r cyfnod?

Mae Rondo yn chwilio am ffilmiau cartref o Bont Britannia, Pont Menai a’r ardaloedd cyfagos o’r 1960au hyd heddiw. Gallai’r lluniau fod o gychod ar y culfor, lluniau o’r tân, yr ailadeiladu neu ddiwrnod agor y lôn newydd dros y bont. Unrhyw beth sy’n rhoi teimlad o le ac amser. Mae hon ar gyfer rhaglen ddogfen ar gyfer S4C a’r BBC sy’n dathlu hanes Pont Britannia.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn siarad â phobl sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r bont mewn unrhyw ffordd dros y blynyddoedd, yn enwedig llygad-dystion i’r tân a phobl a fu’n rhan o’r ailadeiladu.

Os hoffech chi rannu’ch stori, neu os oes gennych chi luniau neu fideo, cysylltwch â ni:

britannia@rondomedia.co.uk

(01286) 675722

 

Chwilio am Seren Junior Eurovision

Awst 30, 2019

Mae Chwilio am Seren Junior Eurovision yn dod yn ôl i’r sgrin yn 2019. Dyma gyfle i ddarganfod perfformiwr/ perfformwraig ifanc i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth fawreddog Junior Eurovision 2019 a fydd yn cael ei chynnal eleni yng Ngwlad Pwyl. Yn y rhaglenni cychwynnol, cawn gwrdd ag ystod eang o berfformwyr ifanc, dawnus, yn ystod y broses o ddewis a dethol y rhai a fydd yn cyrraedd y brig.

Chwilio am Seren

Nos Fawrth, Medi 03, 20.00 S4C

60’ x 3

Ffeinal Cymru

Nos Fawrth, Medi 24, 20.00 S4C

Y Rownd Derfynol

Darllediad Byw o Gliwice, Gwlad Pwyl

Dydd Sul, Tachwedd 24, 15.00 S4C

Côr Eurovision

Gorffennaf 30, 2019

Cynhelir yr ail gystadleuaeth o Gôr Eurovision yn Arena Partille, Gothenburg, Sweden. Bydd 10 o gorau amatur mwyaf arbennig Ewrop yn ceisio creu argraff ar banel o sêr corawl rhyngwladol trwy berfformio detholiad o gerddoriaeth heb gyfeiliant mewn amryw o arddulliau gwahanol. Yn cynrychioli Cymru y bydd côr buddugol cystadleuaeth Côr Cymru 2019, sef Ysgol Gerdd Ceredigion. Morgan Jones sy’n cyflwyno, gyda hanner awr o ragflas yn gyntaf yn dilyn y côr wrth iddyn nhw baratoi cyn y cystadlu.

Côr Eurovision 2019 – Y Daith i Gothenburg

Nos Wener, Awst 2,  18.35 S4C

1 x 25″

Côr Eurovision

Nos Sadwrn, Awst 3, 19.00 S4C

1 x 135″