Cynhyrchydd ac Is-Gynhyrchydd Drama

Mae Rondo yn chwilio am Gynhyrchydd Drama ac Is-Gynhyrchydd Drama.

Mae profiad o’r maes, sgiliau rheoli, a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn allweddol i’r ddwy swydd.

Lleolir y swyddi yn swyddfeydd Rondo ym Mhorthaethwy a Chaernarfon.

Cytundeb blwyddyn i gychwyn yn yr Hydref 2018.

Cyflog: i’w drafod yn unol â phrofiad

Dyddiad cau: Medi 30ain 2018

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

I fynegi diddordeb, gyrrwch CV a llythyr i gefnogi’ch cais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk neu ffoniwch am sgwrs anffurfiol.

The above advert is for the posts of Drama Producer & Assistant Producer for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.