YMCHWILYDD SGORIO

Mae Rondo yn chwilio am berson sydd â diddordeb brwd mewn pêl-droed i weithio ar raglenni Sgorio: gemau byw ac uchafbwyntiau o Uwch Gynghrair Cymru, a rhaglen gylchgrawn Mwy o Sgorio. Bydd hefyd angen ymchwilio a chreu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni.

 

Lleoliad: Caernarfon/ Caerdydd
Cyflog: i’w drafod
Cytundeb: blwyddyn i gychwyn
Oriau: 5 diwrnod yr wythnos
(sy’n cynnwys penwythnosau)
Dyddiad cau: 06/08/18

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm chwaraeon Rondo fel ymchwilydd ar raglenni brand Sgorio. Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus:

  • Fod â diddordeb brwd ym mhêl-droed Cymru
  • Ddarganfod straeon difyr gan ddefnyddio dulliau ymchwil amrywiol
  • Ymchwilio a pharatoi nodiadau cynhwysfawr i sylwebwyr
  • Weithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dylid dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

The above advert is for the post of Sgorio Researcher for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.