Cynhyrchydd ac Is-Gynhyrchydd Drama

Mae Rondo yn chwilio am Gynhyrchydd Drama ac Is-Gynhyrchydd Drama

Mae profiad o’r maes, sgiliau rheoli, a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn allweddol i’r ddwy swydd.

Lleolir y swyddi yn swyddfeydd Rondo ym Mhorthaethwy a Chaernarfon. Cytundeb blwyddyn i gychwyn yn yr Hydref 2018.
Cyflog: i’w drafod yn unol â phrofiad
Dyddiad cau: Medi 30ain 2018

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. I fynegi diddordeb, gyrrwch CV a llythyr i gefnogi’ch cais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk neu ffoniwch am sgwrs anffurfiol.