CYNORTHWY-YDD TG

Bydd prif ddyletswyddau’r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyddwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data o fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau. Gweithredu amryw o dasgau cymharol gymhleth sy’n ymwneud a thechnoleg gwybodaeth gan sicrhau gwasanaeth effeithiol. Rhoi cymorth i eraill i weithredu systemau caledwedd cyfrifiadurol, meddalwedd a systemau ymylol er mwyn sicrhau defnydd effeithiol. Angen medru gweithio’n annibynnol, gan gymryd yr awenau pan fo angen. Adrodd ar statws prosiectau a phroblemau technegol i’r Pennaeth. Cymryd penderfyniadau a chynnig datrysiad wrth weithredu prosesau, gan wybod pryd i gyfeirio unrhyw broblem i lefel uwch. Bydd hefyd angen cynnal a chadw ar offer cyfryngol fel camerâu, system gyfryngol ffeil wrth gefn ac unrhyw galedwedd perthnasol. Byddwn yn cynnig pecyn hyfforddiant llawn.

Lleoliad: Caernarfon
Cyflog: i’w drafod
Tymor cytundeb: 12 mis
Dyddiad cau: 08/08/2017

Dyletswyddau:

  • Darparu cymorth i ddefnyddio technoleg gwybodaeth, caledwedd a meddalwedd mewn amgylchedd aml blatfform
  • Gosod cyfrifiaduron ac offer ategol, gan greu cyfrifon defnyddwyr
  • Gosod a thrwsio meddalwedd, caledwedd ac offer ategol
  • Datrys problemau o fewn y canllawiau a/neu gyd weithio ac adrannau eraill fel bo’r angen
  • Cynnal a chadw systemau, bas data a mewnrwyd Rondo
  • Creu a chynhyrchu adroddiadau sylfaenol i’r rheolwr TG

Sgiliau a phrofiad:

Gwybodaeth drylwyr o offer TG a’r gallu i gyfathrebu’n hyderus er mwyn darparu gwasanaeth mewn awyrgylch technegol. Bydd angen meddu ar wybodaeth ar amrywiol galedwedd yn ogystal â meddalwedd, iaith rhaglennu, a systemau gweithredol yn ogystal â’r gallu naturiol i ddeall materion TG.

Lawrlwythwch y ffurflen gais neu cysylltwch â Liz Lewis (01286) 675722 | liz.lewis@rondomedia.co.uk

(The above advert is for the post of IT Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is desirable.)