CYNORTHWY-YDD DIGIDOL

Mae Rondo Media yn chwilio am berson cymwys ym maes y cyfryngau ar-lein i ymuno â thîm cynhyrchu Sgorio.

 

Lleoliad: Caernarfon/Caerdydd
Cyflog: i’w drafod
Cytundeb: 12 mis
Dyddiad cau: 01/11/2017

Bydd gofynion y swydd yn cynnwys:

  • Creu a chyhoeddi cynnwys aml-gyfrwng ar amryw o lwyfannau ar-lein.
  • Dealltwriaeth dda o’r cyfryngau cymdeithasol a’r gallu i weithredu yn broffesiynol ar y llwyfannau, gan hyrwyddo a marchnata cynyrchiadau’r adran.
  • Y gallu i gyfathrebu’n glir yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
  • Gweithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau.

Ac yn fanteisiol:

  • Y gallu i ddefnyddio Premier Pro ac After Effects
  • Gwybodaeth sylfaenol o sut i ffilmio a golygu deunydd

Lawrlwythwch y ffurflen gais neu cysylltwch â Liz Lewis (01286) 675722  |  liz.lewis@rondomedia.co.uk (The above advert is for the post of Digital Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential)