Enwebiadau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017

Mawrth 3, 2017

Newyddion da ar fore Gwener gwlyb a gwyntog:   mae 3 o gynyrchiadau Rondo wedi cael enwebiad ar gyfer gwobr yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017:  rhaglenni City of the Unexpected (Categori Celfyddydau),  Les Miserables – Y Daith i’r Llwyfan (Categori Adloniant) a’r rhaglen ddogfen Ffwtbol a Fflêrs (Categori Hanes).  Hefyd, mae’r ap Llond Ceg gan Galactig wedi derbyn enwebiad.   Llongyfarchiadau i bawb!

Hillsborough: Yr Hunllef Hir

Ionawr 17, 2017

Rhaglen arbennig yn dilyn Dylan Llewelyn o Bwllheli sy’n edrych ‘nôl ar drychineb Hillsborough, Sheffield lle bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl mewn gêm bêl-droed ar 15 Ebrill, 1989. Bu Dylan yn dyst i drychineb chwaraeon gwaethaf Prydain. Yn ogystal â chwrdd â rhai o’r teuluoedd gollodd anwyliaid, bydd hefyd yn siarad â chwaraewyr Lerpwl, Ian Rush a John Barnes. Bydd nifer o’r Cymry fu hefyd yn dyst i’r digwyddiadau erchyll yn siarad yn agored am y tro cyntaf am eu profiadau dirdynnol.

Nos Fawrth, Ionawr 24, 21.30 S4C

1 x 60″

Pryd o Sêr

Ionawr 17, 2017

Mae wyth o wynebau cyfarwydd y genedl yn barod i frwydro y tu allan a’r tu mewn i’r gegin. Pwy fydd seren gynta’r gegin eleni a phwy fydd capteiniaid y ddau dîm? Wrth iddynt wynebu sawl her a sialens, a fydd dagrau a dadlau? Un peth sy’n sicr, fe ddylen nhw fod yn barod i ddisgwyl yr annisgwyl wrth ymgymryd â gwaith y gegin!

Nos Sul, Ionawr 22, 7.30 S4C

Efrog Newydd yn rhoi llwyfan i’r Cantata Memoria

Ionawr 13, 2017

Bydd campwaith corawl Syr Karl Jenkins, sy’n nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, yn cael ei berfformio ar lwyfan fyd-enwog Carnegie Hall yn Efrog Newydd – y tro cyntaf iddo gael ei berfformio yn fyw yng ngogledd America gan rannu a chofio hanes Aberfan ar draws y byd.

Comisiynwyd y gwaith gan S4C, a’i greu gan y cyfansoddwr o Benclawdd Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood. Fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf erioed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 8 Hydref 2016, gyda’r darllediad cyntaf ar S4C y noson ganlynol. Darllen mwy…

Gwobr Hollywood i ddogfen am ffotograffydd Rhyfel Fietnam

Ionawr 9, 2017

Mae rhaglen ddogfen sy’n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog o Ruddlan, y diweddar Philip Jones Griffiths, wedi ennill gwobr fawreddog yn Los Angeles, gwobr Hollywood International Independent Documentary Awards am y ffilm ddogfen dramor orau.

Darlledwyd y rhaglen arobryn Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam yn Chwefror y llynedd ar S4C, gyda gohebydd tramor y BBC Wyre Davies yn cyflwyno.

Bwriad y gwobrau yw hyrwyddo a chydnabod gwaith cynhyrchwyr ffilmiau dogfen ar draws y byd. Mae’r gwobrau yn digwydd yn fisol, ac enillodd Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam wobr yng nghategori mis Rhagfyr.

Roedd y rhaglen ddogfen yn gyd-gynhyrchiad rhwng cwmni cynhyrchu Rondo Media, S4C a chwmni cynhyrchu o Dde Corea, JTV, Jeonju Television.

Roedd y ffilm yn dogfennu’r hyn wnaeth Philip Jones Griffiths yn enwog, ei gyfnod fel ffotograffydd rhyfel yn Fietnam. Yn ystod y rhyfel tynnodd Philip rai o’r delweddau mwyaf graffig ac ingol, a darluniodd wlad ranedig oedd yn cael ei rheibio gan ymyrraeth wleidyddol, a’i malurio gan ymladd mewndirol. Mae gwaith Philip yn parhau i ysbrydoli hyd heddiw ac yn enghraifft wych o ffotonewyddiaduraeth.

Dywedodd Llion Iwan, Comisiynydd Ffeithiol S4C,

“Llongyfarchiadau i gwmni cynhyrchu Rondo Media ar eu llwyddiant rhyfeddol. Mae’r lluniau dynnodd Philip yn ystod, ac wedi Rhyfel Fietnam yn parhau i daro tant gyda phobl heddiw, ac yr un mor berthnasol yn ein hoes ni. Fel darlledwr cenedlaethol Cymru roedd hi’n bwysig bod S4C yn talu teyrnged a dathlu ei waith drwy gomisiynu’r rhaglen ddogfen arbennig hon.”

Dywedodd Gareth Williams, Prif Weithredwr Cwmni Cynhyrchu Rondo Media:

“Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr ryngwladol yma am raglen i S4C yr ydym yn hynod o falch ohoni. Hoffem longyfarch yn enwedig y tîm cynhyrchu Caryl Ebenezer a Luned Phillips. Mae’n enghraifft arbennig o safon cynyrchiadau ffeithiol Rondo, a chynhyrchiad erbyn hyn sydd hefyd yn cael ei ddosbarthu ledled y byd gan BBC Worldwide.

Rydym yn falch eithriadol o’r bartneriaeth sydd wedi ei meithrin gyda chwmni JTV yn Ne Corea – ein partner cynhyrchu ar y rhaglen hon. Roeddem hefyd yn ffodus iawn o gefnogaeth merched y ffotograffydd – Katherine Holden a Fanny Ferrato, y cwmni Magnum Photos, cyfranwyr nodedig fel John Pilger, Don McCullin a Noam Chomsky. Rydym yn hynod o ddiolchgar hefyd i’r cyflwynydd Wyre Davies, a oedd yn amlwg wedi ei gyffwrdd gan hanes y ffotograffydd hynod hwn a chan erchylltra rhyfel sy’n dal i effeithio cymdeithas Fietnam heddiw.”

Cyngerdd y 10 Difa

Ionawr 3, 2017

Yn dilyn yr ymateb arbennig i gyngerdd y 10 tenor y llynedd, dyma gasglu ynghyd rhai o ddoniau soprano mwyaf disglair Cymru. Dyma gyfle i fwynhau uchafbwyntiau cyngerdd arbennig o lwyfan Venue Cymru, Llandudno i arddangos doniau cerddorol rhai o sopranos mwyaf adnabyddus ac addawol Cymru. Yn perfformio mae Elin Manahan Thomas, Leah-Marian Jones, Gwawr Edwards, Elin Pritchard, Llio Evans, Shân Cothi, Fflur Wyn, Catrin Aur, Ellen Williams ac Eirlys Myfanwy Davies. Bydd y tenor Aled Hall yn cyflwyno’r noson, yn cyd-ganu ac yn ceisio cadw rhyw fath o drefn ar y difas! Bydd y repertoire yn cynnwys clasuron bytholwyrdd o fyd opera a chaneuon poblogaidd Cymreig gyda’r sopranos yn canu unawdau, yn cyd-ganu gyda’i gilydd ac yn perfformio deuawdau gydag Aled – gyda phob un ohonynt yn ceisio cyrraedd y nodau uchel.

Nos Sul, Ionawr 08 am 19:30 S4C

Darren Drws Nesa

Ionawr 3, 2017

Mewn cyfres deuluol newydd sbon, mae bachgen ysgol cyffredin yn cael ei hun mewn sefyllfa anghyffredin iawn. Wedi tor-priodas ei rieni, mae Darren yn rhannu’i amser rhwng dau dŷ – y naill drws nesaf i’r llall. Gyda’i dad yn fwy anaeddfed na fo’i hun, a’i fam wedi gwahodd David ei chariad i symud ati, mae Darren yn cael ei hun ynghanol holl hiwmor, tristwch a hurtrwydd ei sefyllfa newydd. Yr unig gysur iddo ydy ei fod wedi ffansîo Angharad, merch David ers yr ysgol gynradd. Siawns mai dyma ei gyfle!

Gyda chast ifanc newydd yn ymuno â’r actorion profiadol Tara Bethan, Huw Rhys, Dyfrig Evans a Fflur Medi Owen; dyma ddrama sy’n feicrocrosm o gymhlethdodau teuluoedd cyfoes.

Wedi ei ffilmio’n gyfangwbl ar leoliad yn Llanrug, Gwynedd, dyma ddrama deuluol gynnes yn dilyn hynt a helynt un bachgen anffodus, sydd wastad yn ffeindio mai drws nesaf mae ei gartref go iawn.

Dydd Iau, Ionawr 05, 20.25 S4C

6 x 30’

Adrenalin ar y Mynydd

Tachwedd 28, 2016

Beth Angell sy’n mentro i’r copâu i brofi antur, cyffro ac adrenalin ar ben mynyddoedd.

Mae’n cael gwers ddringo, yn ymweld â chanolfan feicio ym Mlaenau Ffestiniog, ac yn cael y profiad o deithio i lawr gwifren wib ar gyflymdra o gan milltir yr awr.

Yn gwmni iddi mae’r sgïwr ifanc Zac Pierce o Lanfairfechan, y beiciwr mynydd Emyr Davies o Lanberis, a’r dringwr Calum Muskett o Fethesda.

Dydd Llun, Rhagfyr 05 12.30pm BBC Radio Cymru

1 x 30”

Gig Chiz o’r Steddfod

Hydref 12, 2016

Cyfle i weld uchafbwyntiau Cyngerdd Huw Chiswell o faes Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Bellach, mae gig llwyfan y Maes ar nos Wener ola’r Eisteddfod yn denu miloedd o bobl a doedd eleni yn ddim yn eithriad! Ymunwch â chynulleidfa’r Maes wrth i Chiz a’r band berfformio clasur ar ôl clasur, anthem ar ôl anthem!

Nos Sadwrn, Hydref 15 20.30 S4C

1 x 60”