Cofio Sioned James

Ebrill 5, 2017

Rhaglen arbennig yn talu teyrnged ac yn diolch am gyfraniad cerddorol y diweddar Sioned James. Cawn gyfle i edrych nôl ar fywyd y ferch ddireidus o Landysul, a dilyn ei thaith gerddorol o’i chyfnod cynnar yn yr ysgol a’r capel yn Llandysul i’w chyfnod diweddar wrth sefydlu Côrdydd. Cawn gyfweliadau gan ffrindiau a chyfoedion yn ogystal â pherfformiadau arbennig o’r archif.

Nos Wener, Ebrill 07, 9.30pm S4C

1 x 60”

Gwobr Royal Television Society

Mawrth 22, 2017

Rydym wrth ein boddau fod Yeti Media, ynghyd a’r cyd-gynhyrchwyr HCA Entertainment, wedi ennill gwobr Best Daytime Programme am y cynhyrchiad Find It, Fix It, Flog It yng ngwobrau mawreddog RTS Awards 2017. Roedd y beirniaid yn uchel iawn eu clod, ac fe ddywedwyd fod y gyfres yn “stand-out success in the category”.

Mae’r gyfres yn dilyn Henry Cole a Simon O’Brien wrth iddynt ymweld â hen garejys, ysguboriau a siediau ar drywydd arteffactau rhyfedd a rhyfeddol sydd yn sgrechian i gael eu hadfer, neu eu hadnewyddu, gan ddwylo crefftwyr medrus.

Bu’r gyfres gyntaf, a ddarlledwyd ar Channel 4 yn Hydref 2016, yn llwyddiant ysgubol. Arweiniodd hyn at gomisiynu ail gyfres gan ddyblu’r nifer o benodau i 40. Mae’r ail gyfres yn cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei darlledu ym mis Mehefin 2017 (Channel 4).

Hoffem ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â’r gyfres am eu gwaith caled, a diolch yn arbennig i David Sayer yn Channel 4 sydd wedi cefnogi’r rhaglen ers y cychwyn.

Dosberthir y gyfres gan Passion.

Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd Cymru yn fyw ar S4C

Mawrth 10, 2017

Gyda thîm pêl-droed Cymru yn brwydro i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia, bydd S4C yn dangos gweddill gemau Cymru yn yr ymgyrch ragbrofol yn fyw, o 24 Mawrth ymlaen.

Bydd gweddill gemau Cymru ar gael i’w gweld ar deledu daearol, yn rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny wedi i’r sianel ddod i gytundeb gyda deiliaid y drwydded swyddogol a’r prif ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, Sky Sports.

Dylan Ebenezer fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Nic Parry a Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu, a’r cyn chwaraewyr Cymru Owain Tudur Jones a Dai Davies yn dadansoddi’r gemau. Rondo Media fydd yn cynhyrchu’r rhaglenni.

Darllen mwy…

Enwebiadau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017

Mawrth 3, 2017

Newyddion da ar fore Gwener gwlyb a gwyntog:   mae 3 o gynyrchiadau Rondo wedi cael enwebiad ar gyfer gwobr yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017:  rhaglenni City of the Unexpected (Categori Celfyddydau),  Les Miserables – Y Daith i’r Llwyfan (Categori Adloniant) a’r rhaglen ddogfen Ffwtbol a Fflêrs (Categori Hanes).  Hefyd, mae’r ap Llond Ceg gan Galactig wedi derbyn enwebiad.   Llongyfarchiadau i bawb!

Hillsborough: Yr Hunllef Hir

Ionawr 17, 2017

Rhaglen arbennig yn dilyn Dylan Llewelyn o Bwllheli sy’n edrych ‘nôl ar drychineb Hillsborough, Sheffield lle bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl mewn gêm bêl-droed ar 15 Ebrill, 1989. Bu Dylan yn dyst i drychineb chwaraeon gwaethaf Prydain. Yn ogystal â chwrdd â rhai o’r teuluoedd gollodd anwyliaid, bydd hefyd yn siarad â chwaraewyr Lerpwl, Ian Rush a John Barnes. Bydd nifer o’r Cymry fu hefyd yn dyst i’r digwyddiadau erchyll yn siarad yn agored am y tro cyntaf am eu profiadau dirdynnol.

Nos Fawrth, Ionawr 24, 21.30 S4C

1 x 60″

Pryd o Sêr

Ionawr 17, 2017

Mae wyth o wynebau cyfarwydd y genedl yn barod i frwydro y tu allan a’r tu mewn i’r gegin. Pwy fydd seren gynta’r gegin eleni a phwy fydd capteiniaid y ddau dîm? Wrth iddynt wynebu sawl her a sialens, a fydd dagrau a dadlau? Un peth sy’n sicr, fe ddylen nhw fod yn barod i ddisgwyl yr annisgwyl wrth ymgymryd â gwaith y gegin!

Nos Sul, Ionawr 22, 7.30 S4C

Efrog Newydd yn rhoi llwyfan i’r Cantata Memoria

Ionawr 13, 2017

Bydd campwaith corawl Syr Karl Jenkins, sy’n nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, yn cael ei berfformio ar lwyfan fyd-enwog Carnegie Hall yn Efrog Newydd – y tro cyntaf iddo gael ei berfformio yn fyw yng ngogledd America gan rannu a chofio hanes Aberfan ar draws y byd.

Comisiynwyd y gwaith gan S4C, a’i greu gan y cyfansoddwr o Benclawdd Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood. Fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf erioed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 8 Hydref 2016, gyda’r darllediad cyntaf ar S4C y noson ganlynol. Darllen mwy…

Gwobr Hollywood i ddogfen am ffotograffydd Rhyfel Fietnam

Ionawr 9, 2017

Mae rhaglen ddogfen sy’n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog o Ruddlan, y diweddar Philip Jones Griffiths, wedi ennill gwobr fawreddog yn Los Angeles, gwobr Hollywood International Independent Documentary Awards am y ffilm ddogfen dramor orau.

Darlledwyd y rhaglen arobryn Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam yn Chwefror y llynedd ar S4C, gyda gohebydd tramor y BBC Wyre Davies yn cyflwyno.

Bwriad y gwobrau yw hyrwyddo a chydnabod gwaith cynhyrchwyr ffilmiau dogfen ar draws y byd. Mae’r gwobrau yn digwydd yn fisol, ac enillodd Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam wobr yng nghategori mis Rhagfyr.

Roedd y rhaglen ddogfen yn gyd-gynhyrchiad rhwng cwmni cynhyrchu Rondo Media, S4C a chwmni cynhyrchu o Dde Corea, JTV, Jeonju Television.

Roedd y ffilm yn dogfennu’r hyn wnaeth Philip Jones Griffiths yn enwog, ei gyfnod fel ffotograffydd rhyfel yn Fietnam. Yn ystod y rhyfel tynnodd Philip rai o’r delweddau mwyaf graffig ac ingol, a darluniodd wlad ranedig oedd yn cael ei rheibio gan ymyrraeth wleidyddol, a’i malurio gan ymladd mewndirol. Mae gwaith Philip yn parhau i ysbrydoli hyd heddiw ac yn enghraifft wych o ffotonewyddiaduraeth.

Dywedodd Llion Iwan, Comisiynydd Ffeithiol S4C,

“Llongyfarchiadau i gwmni cynhyrchu Rondo Media ar eu llwyddiant rhyfeddol. Mae’r lluniau dynnodd Philip yn ystod, ac wedi Rhyfel Fietnam yn parhau i daro tant gyda phobl heddiw, ac yr un mor berthnasol yn ein hoes ni. Fel darlledwr cenedlaethol Cymru roedd hi’n bwysig bod S4C yn talu teyrnged a dathlu ei waith drwy gomisiynu’r rhaglen ddogfen arbennig hon.”

Dywedodd Gareth Williams, Prif Weithredwr Cwmni Cynhyrchu Rondo Media:

“Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr ryngwladol yma am raglen i S4C yr ydym yn hynod o falch ohoni. Hoffem longyfarch yn enwedig y tîm cynhyrchu Caryl Ebenezer a Luned Phillips. Mae’n enghraifft arbennig o safon cynyrchiadau ffeithiol Rondo, a chynhyrchiad erbyn hyn sydd hefyd yn cael ei ddosbarthu ledled y byd gan BBC Worldwide.

Rydym yn falch eithriadol o’r bartneriaeth sydd wedi ei meithrin gyda chwmni JTV yn Ne Corea – ein partner cynhyrchu ar y rhaglen hon. Roeddem hefyd yn ffodus iawn o gefnogaeth merched y ffotograffydd – Katherine Holden a Fanny Ferrato, y cwmni Magnum Photos, cyfranwyr nodedig fel John Pilger, Don McCullin a Noam Chomsky. Rydym yn hynod o ddiolchgar hefyd i’r cyflwynydd Wyre Davies, a oedd yn amlwg wedi ei gyffwrdd gan hanes y ffotograffydd hynod hwn a chan erchylltra rhyfel sy’n dal i effeithio cymdeithas Fietnam heddiw.”