Pwy ‘di Bos y Gegin?

Mehefin 6, 2018

Tri theulu o bedwar yn coginio yn erbyn y cloc i baratoi prydau tri chwrs i feirniaid profiadol. Yn y fantol mae gwyliau moethus i Barcelona. Fel pob cegin gartref, mae yna ‘fos’, ond yr her i’r bos fan hyn fydd arwain gweddill y teulu i baratoi prydau perffaith (gan osgoi’r gadair gosb ar bob cyfri’).

Nos Fawrth, Mehefin 12, 20.00 S4C

6 x 60

Côr Cymru 2019 a Côr Cymru Cynradd 2019

Mehefin 5, 2018

Côr Cymru 2019

Mae S4C yn falch o gyhoeddi Côr Cymru 2019 – cystadleuaeth gyda gwobr gyntaf o £4,000. Mae gan Gymru draddodiad hir a llewyrchus o ganu corawl, a nod y gystadleuaeth yw cynnal a chodi’r safonau hynny.

Trefnir y gystadleuaeth gan gwmni Rondo Media a bydd y rowndiau cyn- derfynol a’r rownd derfynol yn cael eu recordio gan Rondo i’w darlledu ar S4C.

Darllen mwy…

Junior Eurovision Song Contest: Mae’r Cymry ar eu ffordd!

Mai 10, 2018

  • Chwilio am sêr 9-14 oed i ganu dros Gymru yn y Junior Eurovision Song Contest

  • Cyfle unigryw i berfformio o flaen cynulleidfa o filiynau ar draws Ewrop a thu hwnt

Yn 2018, am y tro cyntaf erioed, mi fydd Cymru yn cystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest – ac mae cyfle i sêr ifanc ganu dros Gymru ar lwyfan ENFAWR y gystadleuaeth ym Minsk, Belarws ym mis Tachwedd.

Mae S4C, a’r cwmni cynhyrchu Rondo Media, heddiw (10 Mai 2018) wedi dechrau’r daith i ddod o hyd i berfformwyr ifanc i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth nad oes ei thebyg! Mae’r ceisiadau yn cael eu gwahodd drwy’r wefan s4c.cymru/junioreurovision er mwyn cofrestru ar gyfer cyfres o glyweliadau ym mis Mehefin.

Darllen mwy…

Gwobr ‘Ysbryd yr Ŵyl’ yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Mai 8, 2018

“Bu’r drws ar gau am rhy hir” – rhaglen onest am drychineb Hillsborough yn derbyn Prif Wobr yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Rhaglen ddogfen bwerus, emosiynol a gonest o Gymru sydd wedi derbyn gwobr Ysbryd yr Ŵyl yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd eleni.

Hillsborough: Yr Hunllef Hir, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Rondo Media, oedd dewis y panel o feirniaid o blith yr holl raglenni a chyfresi ar restr enwebiadau’r ŵyl eleni, oedd yn cynnwys cynyrchiadau rhagorol o’r Alban, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Cernyw, Ynys Manaw, Llydaw a’r gwledydd Celtaidd eraill.

Ysbryd yr Ŵyl yw gwobr bwysica’r ŵyl, ac fe’i rhoddir i’r cynhyrchiad o’r safon uchaf sy’n llwyr neu’n sylweddol mewn iaith Geltaidd. Cafodd y wobr ei rhoi ar nos Wener 4 Mai 2018, ar noson ola’r ŵyl dridiau o hyd a gafodd ei chynnal eleni yn Llanelli. Roedd hi’n un o bedair gwobr a roddwyd i raglenni a chyfresi S4C eleni.

Darllen mwy…

Band Cymru 2018: Rownd Derfynol

Ebrill 16, 2018

Band Cymru 2018: Y Ffeinal

 

  • Band Arian Llaneurgain
  • Band BTM
  • Band y Cory
  • Brass Beaumaris

Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe

Nos Sul 22.04.18

5.30pm

TOCYNNAU AM DDIM!

bandcymru@rondomedia.co.uk

029 2022 3456

07973 847858 (nosweithiau a phenwythnosau)

 

Codi Hwyl: Yr Alban

Chwefror 28, 2018

Yn y gyfres newydd, bwriad Dilwyn Morgan a John Pierce Jones ydy hwylio’r Mystique o amgylch Ynysoedd Heledd a gorllewin yr Alban. Ond yn unol a thraddodiad Codi Hwyl mae pethau yn mynd o chwith ar y daith gychwynnol i Fangor, Gogledd Iwerddon. A fyddan nhw’n cyrraedd Yr Alban o gwbl?

Nos Wener, Mawrth 2, 20.25 S4C

6 x 30″ (Cyfres 6)

Ffion Dafis: Bras, Botox a’r Bleidlais

Chwefror 27, 2018

Ganrif wedi i rai merched ennill y bleidlais am y tro cyntaf, yr actores a’r awdures Ffion Dafis sy’n mynd ar daith bersonol i weld faint sydd wedi newid i fenywod erbyn heddiw. Yn ogystal a siarad a’r menywod dylanwadol yn ei bywyd ei hun, bydd Ffion yn sgwrsio a merched ysbrydoledig o bob cwr o’r wlad er mwyn gweld faint mae cymdeithas wedi symud ymlaen. Wrth fwrw golwg yn ol dros rai o frwydrau mawr y mudiad hawliau merched, bydd Ffion yn myfyrio ar y brwydrau sydd dal angen eu hennill.

Nos Sul, Mawrth 4, 20.00 S4C

1 x 60″

Dechrau Canu Dechrau Canmol

Chwefror 2, 2018

Bydd wynebau newydd a chyfarwydd yn dod ynghyd i gyflwyno un o gyfresi hynaf S4C ar ei newydd wedd nos Sul, 4 Chwefror ar S4C.

Mae’r gyfres grefyddol Dechrau Canu Dechrau Canu wedi bod yn rhan annatod o amserlen S4C ers 1989, ond o hyn ymlaen bydd pump cyflwynydd newydd yn ymuno âr rhaglen.

Darllen mwy…