Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd Cymru yn fyw ar S4C

Mawrth 10, 2017

Gyda thîm pêl-droed Cymru yn brwydro i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia, bydd S4C yn dangos gweddill gemau Cymru yn yr ymgyrch ragbrofol yn fyw, o 24 Mawrth ymlaen.

Bydd gweddill gemau Cymru ar gael i’w gweld ar deledu daearol, yn rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny wedi i’r sianel ddod i gytundeb gyda deiliaid y drwydded swyddogol a’r prif ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, Sky Sports.

Dylan Ebenezer fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Nic Parry a Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu, a’r cyn chwaraewyr Cymru Owain Tudur Jones a Dai Davies yn dadansoddi’r gemau. Rondo Media fydd yn cynhyrchu’r rhaglenni.

Darllen mwy…

Codi Hwyl

Mawrth 11, 2016

Bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn herio dyfroedd gwyllt Yr Iwerydd mewn cwch newydd sbon yn y gyfres newydd o Codi Hwyl. Mae’r gyfres yn dilyn John, yr actor poblogaidd sy’n wreiddiol o Niwbwrch, Sir Fôn, a’i gyfaill Dilwyn, cyflwynydd a chomedïwr o’r Bala, ar eu taith ar hyd arfordir gorllewinol Iwerddon.

Man cychwyn y daith ddiweddaraf ydy Ynys Bere, lle mae’r cwch moethus, newydd – y Mystique – wedi ei angori. Gyda phopty, dau wely a hyd yn oed wet bar yn y caban, roedd y ddau’n gobeithio am siwrnai fwy cyfforddus y tro hwn!

Nos Sul, Mawrth 13 20.30 S4C

6 x 30′