Codi Hwyl

Mawrth 11, 2016

Bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn herio dyfroedd gwyllt Yr Iwerydd mewn cwch newydd sbon yn y gyfres newydd o Codi Hwyl. Mae’r gyfres yn dilyn John, yr actor poblogaidd sy’n wreiddiol o Niwbwrch, Sir Fôn, a’i gyfaill Dilwyn, cyflwynydd a chomedïwr o’r Bala, ar eu taith ar hyd arfordir gorllewinol Iwerddon.

Man cychwyn y daith ddiweddaraf ydy Ynys Bere, lle mae’r cwch moethus, newydd – y Mystique – wedi ei angori. Gyda phopty, dau wely a hyd yn oed wet bar yn y caban, roedd y ddau’n gobeithio am siwrnai fwy cyfforddus y tro hwn!

Nos Sul, Mawrth 13 20.30 S4C

6 x 30′