Cythrel Canu

Tachwedd 9, 2017

Huw Foulkes fydd yn ceisio cadw trefn ar y capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas wrth i’r gyfres banel gerddorol ddychwelyd i S4C. Bydd cythrel canu go iawn wrth i’r gwesteion, Trystan Ll?r Griffiths, DJ Bry, Chris Needs a Miriam Isaac ymuno yn yr hwyl a’r anhrefn. Geraint Cynan fydd yn gosod ambell her gerddorol, a daw’r cyfan yr wythnos yma o Theatr yr Atrium yng Nghaerdydd.

Nos Iau, Tachwedd 9, 20.25 S4C

6 x 30″

Ysgol Ddawns Anti Karen

Medi 11, 2017

Mae Karen Pritchard – corwynt Caernarfon – yn ôl am gyfres arall llawn egni a hiwmor heintus wrth ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod rhwng 4 a 18 oed. Wedi blynyddoedd yn rhuthro rhwng ysgolion a neuaddau pentref, mae Anti Karen wedi penderfynu gwireddu breuddwyd drwy agor stiwdio ddawns. Ond haws dweud na gwneud yng nghanol prysurdeb y cofrestru a pharatoi pom-poms y genod hyn. Yn fam, gwraig a modryb brysur i bawb, mae hi ar fin fod yn nain eto. Yr unig broblem yw bod y babi am gyrraedd yr un pryd â chystadleuaeth fawr yn Blackpool!

Nos Wener, Medi 15, 20.25 S4C

6 x 30″

Enwebiadau BAFTA Cymru

Medi 4, 2017

Rydym ni’n falch iawn o weld bod cynifer o gynyrchiadau Rondo wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru eleni:

Yn y categori adloniant, mae 2 o raglenni Rondo wedi cyrraedd y rhestr fer – sef yr ail raglen am ddathliad canmlwyddiant Roald Dahl a’r digwyddiad City of the Unexpected i BBC Wales a chyngerdd arbennig Cantata Memoria.   Mae cyfres Arfordir Cymru – Ceredigion wedi ei henwebu yn y categori cyfres ffeithiol ac mae’r rhaglen ddogfen ddirdynnol Hillsborough:  Yr Hunllef Hir wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer rhaglenni dogfen sengl.  Mae Ffeinal Band Cymru 2016 wedi derbyn enwebiad yn y categori ar gyfer y darllediad byw gorau. Llongyfarchiadau i bawb o’r timoedd cynhyrchu ar yr enwebiadau hyn.

A Oes Heddwch? Y Daith i’r Llwyfan

Gorffennaf 31, 2017

Rhaglen arbennig yn bwrw golwg dros y broses greadigol ac ymarferol o lwyfannu un o gyngherddau agoriadol a mwyaf uchelgeisiol yr Eisteddfod Genedlaethol. Cawn brofi’r misoedd ar fisoedd o waith diflino gan rai o artistiaid a cherddorion mwyaf nodedig Cymru, gan gynnwys Mari Pritchard, Osian Rhys Williams (Candelas) Dafydd ac Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnog), y Prifardd Guto Dafydd a’r cyfansoddwr corawl poblogaidd Paul Mealor. Byddwn yn olrhain hanes y syniad sydd wedi datblygu dros gyfnod o ddwy flynedd a mwy, hyd yr ymarfer olaf cyn i’r holl berfformwyr ymgasglu ar lwyfan y Pafiliwn.

A Oes Heddwch? Y Daith i’r Llwyfan

Nos Fercher, Awst 02, 20.25 S4C

1 x 30″

Band Ieuenctid Cymru 2018

Gorffennaf 17, 2017

Band Ieuenctid Cymru 2018

Yn dilyn llwyddiant cystadleuaeth Band Ieuenctid Cymru 2016, mae S4C yn falch i gyhoeddi cystadleuaeth Band Ieuenctid Cymru 2018 i fandiau chwyth, pres a jazz i bobol 18 oed ac o dan ar 31.08.2018. Mae’r pwyslais ar gyflwyniad safonol ac adloniannol gyda gwobr gyntaf o £1,000. Dyma gyfle unigryw i fandiau ieuenctid Cymru ddangos eu doniau disglair ar deledu.

Trefnir y gystadleuaeth gan gwmni Rondo a bydd y rownd derfynol yn cael ei darlledu ar S4C.

Darllen mwy…

Band Cymru 2018

Gorffennaf 17, 2017

Band Cymru 2018 – Cyfle i ennill £10,000

Yn dilyn llwyddiant cystadlaethau Band Cymru 2014 a 2016, mae S4C yn falch i gyhoeddi cystadleuaeth Band Cymru 2018 i fandiau chwyth, pres a jazz lle mae’r pwyslais ar gyflwyniad a rhaglen safonol ac adloniannol. Dyma gyfle unigryw i fandiau Cymru ddangos eu doniau disglair ar deledu.

Trefnir y gystadleuaeth gan gwmni Rondo a bydd y sesiynau cynderfynol a’r rownd derfynol yn cael eu darlledu ar S4C.

Darllen mwy…

Cythrel Canu

Mehefin 6, 2017

Cyfres banel gerddorol yng nghwmni’r cyflwynydd Huw Foulkes a’r capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas.

Nos Iau, Mehefin 8, 20.25 S4C

6 x 30″

Codi Hwyl: Llydaw

Mehefin 5, 2017

Codi Hwyl ar y moroedd mawr

Bydd un o bartneriaethau mwyaf lliwgar y teledu’n mentro’n bellach nag y maen nhw erioed wedi ei wneud o’r blaen mewn cyfres newydd sbon o Codi Hwyl ar S4C.

Bydd y gyfres newydd yn dilyn anturiaethau’r actor poblogaidd o Sir Fôn, John Pierce Jones, a’r diddanwr a’r comedïwr o’r Bala, Dilwyn Morgan, wrth iddyn nhw hwylio o Gaerdydd i Lydaw.

Yn y rhaglen gyntaf, mae John a Dilwyn yn hwylio’u cwch Mystique, o Gaerdydd ar draws y Sianel i Lydaw – taith tri diwrnod o hyd.

O harbwr bach L’Aber Wrac’h mae’r ddau yn ei hel hi am Brest, un o harbwrs naturiol mwyaf Llydaw. Landerne (Landerneau yn Ffrangeg) yw’r cyrchfan nesaf cyn mynd am Douarnenez, a wnaed yn enwog yng nghân Meic Stevens. Y stop olaf cyn dychwelyd i Gymru yw Konk Kerne (Concarneau), lle mae John a Dilwyn yn cymryd rhan yng Ngŵyl y Rhwydi Glas, dathliad i anrhydeddu traddodiadau pysgota’r ardal.

A gyda’r ddau wedi gwneud sawl cyfres o Codi Hwyl erbyn hyn, oes perygl o gwbl i un ohonyn nhw daflu’r llall dros ochr y cwch?

Codi Hwyl

Nos Fercher, Mehefin 14, 20.25 S4C

6 x 30″

Cawlach!

Mai 26, 2017

Un peth yw coginio i’r teulu, peth arall yn llwyr yw coginio gyda’r teulu mewn cystadleuaeth!

Mae S4C am gynnig cyfle i deulu o bedwar i ennill gwyliau tramor mewn gwesty moethus, yn mwynhau bwyd syfrdanol. Ond i ennill y wobr fawr bydd rhaid trechu teuluoedd eraill.

Gall y teulu fod yn unrhyw gyfuniad, Mam, Tad, Nain, Taid, Chwaer, Brawd, Cefndryd, ond bydd rhaid cael o leiaf un plentyn yn rhan o’r tîm. Rhaid i’r cogydd gorau arwain y teulu fel prif gogydd tŷ bwyta. O gofio fod gan bron bob teulu un cogydd da, bydd marciau ychwanegol i’w gael wrth weld y cogyddion salaf yn gwella.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â:

Cawlach@rondomedia.co.uk

029 20 223456

Byddwn yn ffilmio’r gyfres yn ystod yr Hydref!